Apache JMeter™ 3.0 – Co nowego?

Capture-remake

Apache JMeter™ 3.0 to otwarte oprogramowanie, napisane w Javie i dedykowane do wykonywania testów obciążeniowych, wydajnościowych oraz funkcjonalnych. Dzięki przemyślanej architekturze i prostocie użycia, doskonale wpisuje się w standardowy zestaw narzędzi testera, które warto znać i umieć efektywnie zastosować. Jego główne zalety to:

1. Automatyzacja.

2. Wieloplatformowość.

3. Wielowątkowość.

4. Modyfikowalność.

5. Darmowość.

Podczas warsztatów Uczestnicy nabędą konkretne i praktyczne umiejętności wykorzystania JMetera, np. zrównoleglone wykonanie testów automatycznych, przetwarzanie zapytań bazodanowych lub pracę z plikami csv. Sami zdecydują, który poziom nabytych kompetencji jest już satysfakcjonujący. Poruszane tematy obejmą funkcjonalności oferowane przez Apache JMeter™ 3.0 zorientowane i potrzebne do testowania web aplikacji.

Zagadnieniem dominującym będzie testowanie RESTful API w oparciu o standardy Google Maps, FireBase, czy GitHub. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z testami wydajnościowymi oraz obciążeniowymi wraz z graficzną analizą wyników. Dopełnieniem całości będą nowości dostarczone w ostatniej dystrybucji Apache JMeter™ 3.0 wraz z rozszerzeniami.

Przewidywane są również trzy proste konkursy sprawdzające w praktyce umiejętności nabyte podczas warsztatów.

Preconditions:
1. Zainstalowanie Java 7 lub nowszej wersji JVM (Apache JMeter™ 3.0 wymaga Java7+) ~ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
2. Pobranie Apache JMeter™ 3.0 ~ http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi
3. Ustawienie zmiennej systemowej JMETER_HOME wskazującej na katalog domowy Apache JMeter™ 3.0
4. Z katalogu bin w katalogu domowym Apache JMeter™ 3.0 wykonanie z linii komend następującego polecenia :
jmeter -t ./examples/CSVSample.jmx
i uruchomienie tego przykładowego TestPlanu ( Ctr ^ r ).

Dodatkowo, dla chętnych:
5. Pobrać i zainstalować Apache ActiveMQ™ ~ http://activemq.apache.org/download.html
6. Przypomnieć sobie kody odpowiedzi protokołu HTTP/1.1 ~ https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
7. Przeczytać rozdział 5 z pracy poświęconej REST ~ https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf

Obowiązkowo bez wyjątku:
8. Proszę zabrać ze sobą otwarty umysł i sporą dawkę dobrego humoru 🙂

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+