Aleksander Rzepa

arzepaKoordynator BCP Biuro Ryzyka i Systemów Bezpieczeństwa ENERGA-OPERATOR S.A.

Do roku 2000 nieprzerwanie zaangażowany w prowadzenie szeregu projektów w obszarze optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wdrażania systemów zarządzania zarówno w dużych organizacjach gospodarczych sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, jak i średnich przedsiębiorstwach branży nowych technologii. Odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i certyfikację BCMS w ENERGA-OPERATOR SA.Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Root Cause Analysis – niepotrzebne działanie, czy konieczność?plTestWarez 2016
Koordynator BCP Biuro Ryzyka i Systemów Bezpieczeństwa ENERGA-OPERATOR S.A. Do roku 2000 nieprzerwanie zaangażowany w prowadzenie szeregu projektów w obszarze optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wdrażania systemów zarządzania zarówno w dużych organizacjach gospodarczych sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, jak i średnich przedsiębiorstwach branży nowych technologii. Odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i certyfikację BCMS w ENERGA-OPERATOR SA.Członek Polskiego…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+