Adam Roman

Informatyk, adiunkt w Instytutcie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Quality Assurance R&D Leader w Rivet Group. Od wielu lat prowadzi zajęcia z testowania oprogramowania i zapewniania jakości. Jest również trenerem kursów przygotowujących do certyfikatów ISTQB. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania nad nowymi metrykami jakości oprogramowania, testowaniem mutacyjnym oraz efektywnymi technikami projektowania testów. Jest autorem monografii „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” (PWN 2015), a także współtwórcą studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” na UJ.

Zwolennik racjonalnego działania, krytycznego myślenia i stosowania myślenia systemowego.

Narzędzia metodologiczne w pracy testeraplTestWarez 2016
Prezentacja omawia dwanaście użytecznych reguł metodologicznych. Część z nich związana jest bezpośrednio z pracą testera bądź kierownika testów, część jest bardziej ogólna, ale w szczególności – i to pokażę podczas prezentacji – może mie zastosowanie w inżynierii jakości. Znajomość tych reguł pozwala na efektywniejszą i bardziej świadomą pracę oraz rozwój osobisty testera. Poziom prezentacji jest…więcej

Testy dwóch róż – czyli Lancasterowie i Yorkowie poznają psychologię testowaniaplTestWarez 2015
Wystąpienie złożone będzie z 3 zasadniczych części. W części pierwszej omówię kilka mechanizmów psychologicznych o  niezwykle silnych implikacjach praktycznych dla pracy testerów. Pokażę z jakich zasad psychologicznych (!) wynika efektywność formalnych technik projektowania testów. Postaram się również uzasadnić empirycznie, dlaczego tak ważne jest porozumiewanie się z klientem w języku biznesu. Zobaczymy również dlaczego jedną z…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+