O konferencji

CEL

Testwarez to przestrzeń, którą stworzyliśmy dla Was by umożliwić wymianę doświadczeń i podjęcie dyskusji na temat problemów i trendów w testowaniu oprogramowania. Przynajmniej tak było dotąd. W tym roku chcielibyśmy pójść krok dalej. Proponujemy przyjrzeć się także analizie biznesowej i zarządzaniu wymaganiami, kulturze DevOps, jak również szeroko rozumianemu zarządzaniu jakością.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji są zarówno osoby z wielkim doświadczeniem w branży, jak i początkujący, praktycy oraz teoretycy, kierownicy i pracownicy szeregowi. Daje to niepowtarzalną szansę na wszechstronną i konstruktywną dyskusję. W tym roku dodatkowo liczymy na udział analityków biznesowych, szefów działów i firm IT, startupowców oraz przedstawicieli DevOps. Formuła konferencji niezmiennie pozwala na swobodny dialog zarówno podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, jak i w kuluarach. Jak co roku nie rezygnujemy z eksperymentów i nowych rozwiązań, by w efekcie osiągnąć większą interakcję i integrację uczestników.

Dziesięć lat tradycji zobowiązuje i w tym roku ponownie Was nie zawiedziemy. Pragniemy, aby konferencja Testwarez 2016 była jeszcze większa, jeszcze bardziej profesjonalna i międzynarodowa, ale przede wszystkim, aby jeszcze lepiej adresowała wyzwania, z którymi będziemy zmagać się na co dzień. Stąd też hasło przewodnie tegorocznej edycji  „Testing around the clock”, czyli wariacja na temat ciągłej integracji, ciągłego testowania, ale i ciągłego rozwoju nas i naszej profesji. W tym wszystkim oczywiście nie zapominamy o korzeniach, dlatego przynajmniej połowa prelekcji będzie w języku polskim, w tym jedna ścieżka przeznaczona dla mniej doświadczonych uczestników.

Testwarez to wydarzenie, na którym możecie opowiedzieć o swoich problemach albo pokazać swoje osiągnięcia. Możecie zainspirować innych  lub czerpać inspirację z prelekcji i rozmów.

Zapraszamy!

 

ORGANIZATOR

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od 13 lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi zajmujących się zapewnianiem jakości.

W roku 2016 zostanie zorganizowana jedenasta edycja konferencji Testwarez.
Poprzednia edycja zgromadziła ponad 300 uczestników. Wolne miejsca bardzo szybko się rozchodzą, dlatego też zachęcamy do wczesnej rejestracji.

DATA I MIEJSCE

Testwarez 2016 odbędzie się w dniach 28-30 września w hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

ODBIORCY

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem jakością; adresujemy tematy, które zainteresują kierownictwo, jak i ściśle techniczne osoby. Będzie dużo praktyki, ale również i dużo teorii, na bazie których te praktyki są budowane.

W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich pomysłów:

 • Wizjonerów z własnymi podejściami, doświadczeniami, wnioskami najchętniej z projektów transformacji pomiędzy metodykami, re-architektury produktu bądź jarzma testowego lub migracji w chmurę
 • Osoby zarządzające zespołami projektowymi i mające doświadczenie w ich budowaniu
 • Osoby wdrażające projekty automatyzacji, w tym na co dzień pracujących w środowisku ciągłej integracji lub/oraz ciągłego wdrażania i doświadczone w pracy z backlogiem oraz automatyzacją testów akceptacyjnych
 • Przedstawicieli DevOps
 • Osoby wdrażające lub poprawiające metodyki i/lub procesy testowe / jakościowe
 • Osoby zajmujące się testami bezpieczeństwa, testami niefunkcjonalnymi, w tym testami wydajności, niezawodności lub użyteczności, testami aplikacji na urządzenia mobilne i wbudowane
 • Osoby doświadczone w pracy z rozwiązaniami jak docker, buddy, chef itp.
 • Osoby z doświadczniem w testowaniu exploracyjnym, kontekstowym, opartym o model lub ocenę ryzyka
 • Osoby pracujące z big data.
 • Osoby zaangażowane we wczesne etapy procesu wytwarzania oprogramowania – analizę biznesową, zarządzanie wymaganiami.

 

Zapraszamy też wszystkich innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w testowaniu i zarządzaniu jakością – rozważymy każdy pomysł.

RADA PROGRAMOWA

 • Przewodniczący: Sebastian Małyska – Genesys Telecommunication Laboratories / SJSI
 • Karolina Zmitrowicz –  freelance IT consultant
 • Radek Smilgin – testerzy.pl
 • Krzysztof Chytła – Dolby
 • Dariusz Duleba – Genesys Telecommunication Laboratories
 • Bartłomiej Prędki – Credit Suisse
 • Maciej Chmielarz – Amazon Development Center Poland
 • Joanna Gajewska – Oracle Polska / SJSI
 • I inni zagraniczni goście

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodniczący: Lucjan Stapp – Politechnika Warszawska / SJSI
 • Tomasz Watras – PGS Software / SJSI
 • Marta Firlej – SoftServe
 • Bartłomiej Prędki – Credit Suisse

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji pomocnych w testowaniu i zapewnianiu jakości, gwarantujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemów IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub swoją organizację dobrych praktyk lub narzędzi wspomagających testowanie.

Podstawowym założeniem konferencji jest jej mocny wymiar praktyczny.

Preferowana tematyka:

 • Projektowanie, automatyzacja i utrzymanie testów
 • Zarządzanie jakością, testami, zespołem i ryzykiem
 • Metodyki, techniki, dobre praktyki
 • Testy bezpieczeństwa i niefunkcjonalne (wydajności, niezawodności, użyteczności itp.)
 • Testy aplikacji mobilnych, wbudowanych i krytycznych ze względu na bezpieczeństwo
 • Testowanie w chmurze i/lub jako serwis
 • CI / CD / DevOps
 • Testowanie statyczne i analiza statystyczna
 • Testowania a biznes, startup, biznes testowy
 • Rozwój testera, certyfikacja

FORMA WYSTĄPIEŃ

Wystąpienia przewidziane są w następujących formach:

 • Prezentacja – czas trwania 45 minut (w tym czas na Q&A)
 • Seminarium (Tutorial ) – czas trwania 90 minut
 • Warsztat – czas trwania 240 minut
 • Panel dyskusyjny (krótki) – czas trwania 45 minut
 • Panel dyskusyjny (długi) – czas trwania 90 minut
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+