Smart City – testowanie algorytmów wizyjnych

Na początku krótki wstęp wprowadzający do tematu. Przedstawienie projektuCivico– zdarzeń, jakie algorytmy wizyjne w Civico wykrywają, w celu pokazania kontekstu tego, co było testowane.

Następnie przedstawienie od strony teoretycznej ogólnych założeń testowania algorytmów wizyjnych – projektowanie zbiorów danych testowych, weryfikacja poprawności zgłoszonych zdarzeń oraz określanie skuteczności działania detektorów.

Po przedstawieniu idei testowania algorytmów wizyjnych od strony teoretycznej, zostanie pokazana implementacja tych założeń na przykładzie projektu Civico. Zostaną opisane dane testowe – zarówno tworzenie samych danych testowych, jak i architektura zestawów testowych. Następnie runner zestawów testowych, serwer CI, oraz narzędzia, jakie w kontekście takiego projektu okazały się niezbędne.

Omówione zostaną problemy, w których przydatność testów manualnych jest minimalna, wykonywanie ich jest w 100% zautomatyzowane, a dane testowe w większości znajdują się same — a i tak, finalnie, brakuje czasu na… przygotowywanie danych testowych.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+